kind aanmelden

Dit geschiedt alleen schriftelijk via ons aanmeldformulier. Hierop worden de aangevraagde uren aangegeven en ingangsdatum. Plaatsing is mogelijk vanaf 1 dagdeel.

Plaatsing via wachtlijst

Zodra er een plaats op één van de groepen vrijkomt, neemt één van de leidinggevende van de locatie telefonisch contact op met de ouders. Er wordt dan gevraagd of de ouders gebruik willen maken van de aangeboden dagdelen. Accepteren ouders het aanbod dan ontvangen zij een bevestiging in tweevoud van de aangeboden dagdelen. Een exemplaar dient ondertekend te worden voor akkoord en binnen twee weken retour te worden gezonden aan het kinderdagverblijf. Wanneer de bevestiging niet binnen twee weken getekend retour wordt gezonden, zal de plaats aan iemand anders worden aangeboden.

Opzeggen

Per 1e en 15e van de maand kunt u opzeggen. de opzegtermijn bedraagt 1 maand. Als u uw overeenkomst heeft ondertekend en u besluit geen toch geen gebruik te maken van uw plaatsing, worden er annuleringskosten in rekening gebruikt dit deze bedraagt 1 maand.

Voorrangsplaatsing

De kinderen die op een voorrangswachtlijst staan worden eerder geplaatst dan kinderen die op de normale wachtlijst staan. In de volgende gevallen worden kinderen op de voorrangswachtlijst geplaatst:

  1. Plaatsing intern: Met interne plaatsingen wordt bedoeld de aanvraag van ouders voor wijzigingen van vastgestelde dagdelen.(wijziging van dagen of hoeveelheid van dagdelen).
  2. Broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen hebben voorrang op de wachtlijst

De Kosten en Betalingsvoorwaarden

U ontvangt maandelijks vooraf een factuur van ons. Om het U zo makkelijk mogelijk te maken, werken wij met een automatische incasso.

Indien u geen automatische incasso heeft ingevuld verzoeken wij u de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Bij niet tijdige betaling houdt K.D.V. Safari zich het recht voor om de met u gesloten overeenkomst per direct te beëindigen.

Bij thuishouden van uw kind om welke reden dan ook, moeten de door u ingeschreven dagdelen worden doorbetaald.
Wanneer uw kind langer dan een maand ziek is, stopt de betaling. Jaarlijks worden de prijzen per 1 januari aangepast, volgens de richtlijnen van de VOG. In het najaar ontvangen alle ouders een brief met de nieuwe tarieven voor het komende jaar.

De prijs is inclusief voeding (geen flesvoeding), fruit en verzekeringen.