Werkwijze

foto4_2Wij streven er naar een opvoedingsituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis.

Bij ons op het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen.

Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan reactiemogelijkheden. Tevens leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met anderen, omgaan met conflicten en opkomen voor je zelf.

De situatie in de dagopvang is er opgericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Hier wordt door de leidsters zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Wij nemen in overleg met de ouders deel in de opvoeding van de kinderen.

Ouders zijn echter medeverantwoordelijk voor de wijze van opvang van hun kinderen in het kinderdagverblijf.

Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun kind tussen ouders en leidster(s) uit te wisselen.

Daardoor worden wederzijdse inzichten vergroot en de verdere ontwikkeling en opvoeding positief gestimuleerd.

Goede contacten tussen ouders en leiding is dus belangrijk.